Belkyra®

BELKYRA® är en injektionsbehandling som riktar in sig på och eliminerar fettceller under hakan. Behandlingen kan gradvis förbättra utseendet på hakprofilen under ett antal behandlingstillfällen utifrån behandlarens bedömning. När det önskade resultatet har uppnåtts krävs vanligtvis ingen ytterligare behandling.

 

– BELKYRA® innehåller en icke-human, icke-animalisk form (som inte härstammar från människa eller djur) av deoxicholsyra som är identisk med naturligt förekommande deoxicholsyra.

– Dubbelhakans storlek kan förbättras gradvis efter varje behandlingstillfälle.

– Många ser synliga förbättringar efter 2-4 behandlingar.

 

Hur går behandlingen till: 

– Efter bedövning kommer du att få flera injektioner vid varje behandlingstillfälle. Antalet injektioner och behandlingstillfällen beror på dina individuella behov.

– Behandlingen kan upprepas flera gånger men ska inte överskrida 6 behandlingstillfällen; 2 till 4 behandlingstillfällen är vanligtvis tillräckligt för önskat resultat.

– Tidsintervallet mellan varje behandlingstillfälle ska vara minst 4 veckor.

 

 

Kommer behandling med BELKYRA® att ge några biverkningar?

Precis som vid andra injicerbara behandlingar kan man uppleva biverkningar av BELKYRA®. Efter behandlingen kan du uppleva biverkningar som smärta, svullnad/vätskeansamling, blåmärken eller minskad känslighet under hakan. De här effekterna är i allmänhet tillfälliga och försvinner vanligtvis av sig själva. Biverkningarnas förekomst, svårighetsgrad och varaktighet är i allmänhet störst efter det första behandlingstillfället och minskar i takt med att behandlingarna fortsätter.

– Tillfällig vävnadsskada (t.ex. ytliga hudsår) kan förekomma om Belkyra injiceras i andra vävnader än underhudsfett. Belkyra får därför endast ges som subkutan injektion (under huden).

– Biverkningarnas förekomst, svårighetsgrad och varaktighet är i allmänhet störst efter det första behandlingstillfället och minskar i takt med att behandlingarna fortsätter.

– Alla rapporterade biverkningar har fullständigt gått tillbaks utan varaktiga effekter och utan behandling.

 

 

När kan jag ej behandla:

– Om du är allergisk mot deoxicholsyra eller något annat innehållsämne såsom vatten för injektionsvätskor, natriumklorid, natriumhydroxid (för pH-justering), saltsyra (för pH-justering) och vattenfritt dinatriumfosfat.

– Om du har en infektion i den del av hakan eller halsen där produkten ska injiceras.

– Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

 

Date

21 oktober, 2019

Category

Belkyra