Archive

Belkyra®

BELKYRA® är en injektionsbehandling som riktar in sig på och eliminerar fettceller under hakan. Behandlingen kan gradvis förbättra utseendet på hakprofilen under ett antal behandlingstillfällen utifrån behandlarens bedömning. När det önskade resultatet har uppnåtts krävs vanligtvis ingen ytterligare behandling.   - BELKYRA® innehåller en icke-human, icke-animalisk form (som...

Read More